Houd communicatiemiddelen zoals portofoons of mobiele telefoons bij de hand om snel te kunnen melden en coördineren tijdens noodsituaties. Zorg ervoor dat de batterijen zijn opgeladen en dekking beschikbaar is. Leer wat jij moet doen en volg een cursus.