Weet waar het calamiteitenplan zich bevindt en begrijp de procedures voor ontruiming, het melden van noodsituaties en het oproepen van hulpdiensten. Leer wat jij moet doen en volg een cursus.