Ken de locatie en het juiste gebruik van brandblusmiddelen in het gebouw. Gebruik het juiste blusmiddel voor het type brand (bijv. water voor gewone branden, CO2 voor elektrische branden). Leer wat jij moet doen en volg een cursus.